เมนู
เว็บเซียนกีฬา รวมข่าวสารกีฬา ข่าวมวย ข่าวสนุกเกอร์ ตะกร้อ ครบจบที่นี่ ZIENSPORT88
ข่าวไก่ชน สจ เซ้ม รวยอู้ฟู่129ล้าน ไก่ชน500ตัว รถเมล์27คัน ปืน8กระบอก

ข่าวไก่ชน สจ เซ้ม

ข่าวไก่ชน สจ เซ้ม รวยอู้ฟู่129ล้าน ไก่ชน500ตัว รถเมล์27คัน ปืน 8 กระบอก ขณะที่ กรณ์ จาติกวณิช มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,056,352,861 บาท

ข่าวไก่ชน สจ เซ้ม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 2 ราย 3 บัญชี ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส. เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และ พ้นจากตำแหน่งส.ส. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563นายกรณ์ กีฬาออนไลน์ จาติกวณิช ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และนางวรกร จาติกวณิช คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,056,352,861 บาท โดยเป็นทรัพย์สิน 1,062,879,060 บาท และเป็นหนี้สิน 6,526,198 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง สิทธิและสัมปทาน

ส่วนหนี้สินนั้นเป็น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินอื่นส่วนใหญ่จะเป็น นาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ ภาพ เครื่องประดับสตรี ทองคำ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง นายกรณ์ มีบัญชีทรัพย์สินลดลง ประมาณ 3.44 ล้านบาทเศษส่วน นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนของรายได้ต่อปี โดยระบุว่ามีรายได้ประจำจากการเลี้ยงสัตว์ 600,000 บาท เว็บรวมข่าวกีฬา รายได้อื่นๆจากการขายไข่ 500,000 บาท รวมมีรายได้ 1,100,000 บาท ในส่วนของรายจ่ายประจำระบุว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงไก่ 500,000 บาทรวมรายจ่าย 860,000 บาท

นายจักพันธ์ ระบุว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,728,052 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 147,133,838 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ เงินลงทุน เป็นส่วนของหนี้สินทั้งสิ้น 18,405,785 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นซึ่งในส่วนของเงินลงทุนนี้ ผู้ยื่นระบุว่า มีหลักทรัพย์เป็น ไก่ชน 500 ตัวพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง มูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ส่วนที่ดิน ยื่นเอกสาร ทีเด็ดเซียน สิทธิ์เป็นโฉนดและน.ส.3ก. ประมาณ 41 รายการ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอปราณบุรี อำเภอหัวหิน อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่ตำบลด่านเกรียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มูลค่ารวม 75,780,258 บาท

ในส่วนของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวม 11 รายการ มูลค่า 42,750,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไก่ชนออนไลน์ ยานพาหนะ มูลค่ารวม 22,950,000 บาท โดยผู้ยื่นระบุรายละเอียดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน จำนวน 4 คัน และเป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 27 คัน รวม 31 คัน ส่วนทรัพย์สินอื่น มูลค่า 438,000 บาทนั้น ไก่ชนล่าสุด เป็นปืน จำนวน 8 กระบอก ทั้งนี้ผู้ยื่น ไม่ได้ระบุชื่อคู่สมรสแต่ได้ระบุว่ามีบุตรในสมรส 3 คน บุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว 1 คนรวม 4 คน โดยนายจักพันธ์ นั้นเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ประมาณ7วัน

ติดตามข่าวสาร อัพเดทสดใหม่ ข่าวกีฬาออนไลน์ ได้ที่ ziensport88 หรือ แอดไลน์ คลิก