เมนู
เว็บเซียนกีฬา รวมข่าวสารกีฬา ข่าวมวย ข่าวสนุกเกอร์ ตะกร้อ ครบจบที่นี่ ZIENSPORT88
ข่าวไก่ชน ส.ส.ราชบุรี เปิดงานส่งเสริมอาชีพ หนุนเลี้ยงไก่ชน

ข่าวไก่ชน

ข่าวไก่ชน ส.ส.ราชบุรี เปิดงานส่งเสริมอาชีพ หนุนเลี้ยงไก่ชน

ข่าวไก่ชน โดยก่อนเข้างานมีกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยง ไก่ชนและวัวลาน ใน จ.ราชบุรี มายื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ อยากให้มีการเปิดสนามซ้อมไก่ชนและสนามวัวลาน โดยนายสมศักดิ์ ระบุว่า เรื่องนี้ตนจะส่งเรื่องให้ท่านรองผู้ว่าไปพิจารณาและดำเนินการ ซึ่งหากพี่น้องเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ก็รวมกลุ่มยื่นหนังสือมาได้ โดยการเปิดสนามซ้อมนั้นอยู่ที่การพิจารณาของ ศบค.และ สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสนามจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด เช่น การแข่งวัวชน โดยตนคิดว่า ตอนนี้น่าจะเปิดได้ เพราะมีการผ่อนปรนเรื่องต่างๆ เยอะแล้ว หากเปิดได้ก็จะดี เพราะจะมีเงินหมุนเวียนในระบบ และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างมาก เพราะจะมีเงินหมุนเวียน ทั้งการขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์ต่างๆ และพันธุ์ไก่ เป็นการช่วยเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

จากนั้น นายวิวัฒน์ กล่าวรายงานว่า จ.ราชบุรี มีประชากรประมาณ 852,939 คน ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าขาย การบริการ รับจ้าง ตามลำดับ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้เศรษฐกิจทุกๆ ด้านต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทำให้สูญเสียรายได้ อบจ.ราชบุรี ได้ตระหนักถึง ปัญหาการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน จึงได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ให้มีความมั่นคงยั่งยืน สนับสนุนทุกอาชีพในการเป็นผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ค้าให้ก้าวสู่ความเป็นสากล และเสริมสร้างในการต่อยอดอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ ในการเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ค้า ให้ประชาชนทุกอาชีพสามารถมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หลายเดือนที่ผ่านมา ตนมีโอกาสได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทั่วทุกภาค พบเจอปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ขาดโอกาสการพัฒนาพืชเกษตรให้มีคุณภาพสูง เรายังใช้มหาวิทยาลัยน้อยมากในการวิจัยนวัตกรรมต่างๆ คงต้องใช้มหาวิทยาลัย และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น เพราะโอกาสของไทยยังก้าวไปได้อีกเยอะ อย่างเช่น พืชกระท่อม หากเราวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้มากขึ้น ผมเชื่อว่าเกษตรกรของไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้อีกมาก

ติดตามข่าวสาร อัพเดทสดใหม่ ข่าวกีฬาออนไลน์ ได้ที่ ziensport88 หรือ แอดไลน์ คลิก