เมนู
เว็บเซียนกีฬา รวมข่าวสารกีฬา ข่าวมวย ข่าวสนุกเกอร์ ตะกร้อ ครบจบที่นี่ ZIENSPORT88
สนามวัวชนไทย คว้ามาตรฐาน มอก.เอส

สนามวัวชนไทย

สนามวัวชนไทย คว้ามาตรฐาน มอก.เอส รายแรกของโลก ดันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สนามวัวชนไทย คว้ามาตรฐาน มอก.เอส นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจาก SME เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและมาตรการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการให้คำปรึกษาและแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสติกเกอร์ และมาตรการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ เช่น สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท สินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME ดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงิน 500 ล้านบาท และสินเชื่อ “SMEs Happy” วงเงิน 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ล่าสุด สมอ. ได้ออกใบรับรองมาตรฐาน มอก.เอส ให้แก่ บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME รายแรกของไทยและรายแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานการให้บริการสนามชนวัว และเตรียมผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ “มอก.เอส” เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ สมอ. รับรองสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานปัจจุบัน สมอ. ได้กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส ทั้งสิ้น 179 มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 111 มาตรฐาน และมาตรฐานด้านการบริการ 68 มาตรฐาน โดยมีผู้ประกอบการ SME ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 72 ราย

สำหรับ บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ให้บริการสนามกีฬาชนโค ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นับเป็น SME รายแรกของไทยที่ให้บริการสนามกีฬาชนโคที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.เอส เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มอก.เอส เลขที่ 188-2564 จาก สมอ. ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการ SME ต้นแบบที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายอื่น

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SME และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up) เปิดให้บริการสนามกีฬาชนโคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีผู้ชมทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อการสร้างงานและสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา โดยมีรายได้จากการเลี้ยงวัวชน ปลูกหญ้า โรงแรมที่พัก การคมนาคม การขนส่ง การค้าขาย และการท่องเที่ยว สนามกีฬาชนวัวจึงไม่ใช่แค่กีฬาเพื่อความบันเทิงเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐานที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย มีสุขอนามัยดี และควบคุมโรคตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สนามชนวัวที่ได้มาตรฐานต้องมีคุณภาพการให้บริการที่สม่ำเสมอ ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่ชนวัว จัดเตรียมสถานที่เช่น สนามชนวัวและสนามเปรียบวัวให้มีพื้นที่เพียงพอ ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ต้องกำหนดเลขที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของคนและวัว และดำเนินการให้พื้นสนามมีลักษณะที่ลดการบาดเจ็บของวัว เช่น ผิวสนามเป็นดินทรายที่มีความหนาของทรายมากกว่า 15 เซนติเมตร จัดให้มีที่นั่งอัฒจันทร์ที่ระบุเลขที่นั่งชัดเจน แข็งแรง และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด และมีที่กั้นที่มั่นคงแข็งแรงระหว่างสนามกับผู้ชม


รวมข่าวกีฬาเกี่ยวกับ ข่าวมวย ข่าวกีฬาล่าสุด ข่าวมวย วันนี้ ข่าวมวย

มวยทั่วโลก เว็บเซียนกีฬา มวยไทย ข่าวมวยสากล มวยโลก รวมข่าวสารกีฬา ข่าวมวยไทย ข่าวกีฬา มวยสากล วัวชน โปรแกรมมวย วิเคราะห์มวย วิเคราะคู่เอก แทงวัวชนออนไลน์ มวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยไทย ทีเด็ดมวยไทยแม่นๆ ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวย one championship

ติดตามข่าวสาร วัวชน ข่าวกีฬาออนไลน์ ได้ที่ ziensport88 หรือ แอดไลน์ @UFA88SV1

สนับสนุนโดย UFA88S ยอดนิยมอันดับ 1